Kulturminner i Sandnes
Kulturid
SefrakID
MiljøID
Gårdsnr
Bruksnr
Gammelt gårdsnavn
Gammelt Bydelsnavn
Hovedkategori
Beskrivende tekst

Hold markøren over de uthevede feltnavnene for en forklaring på de enkelte feltene. Klikk her for en fullstendig ordliste.